Sin egen verste fiende
Share
Tilbake Sin egen verste fiende

Sin egen verste fiende
I disse tider, der sol er mangelvare, og sluddvåte føtter forpester ellers så lyse sinn - vil mange av oss føle på mental trøtthet og uopplagthet. Dessverre er slike sinnstilstander en følgesvenn for mange utover de lysere tider av året også.

Konflikter på arbeidsplassen og psykisk helse
Rundt halvparten av landets befolkning vil i løpet av livet oppleve psykiske helseproblemer på kroppen. I følge Folkehelseinstituttet skyldes 20 prosent av alt sykefravær i Norge slike utfordringer. Hver fjerde utføretrygding grunnes psykisk helseproblematikk.

Christiania Karriere vil føye inn at psykisk helse er et stort og komplekst tema - i denne artikkelen vil vi belyse konflikter på arbeidsplassen og hvorfor disse kan påvirke vår mentale hygiene.

Hvorfor arbeidsrelatert depresjon – og hva er ringvirkningene?
Videnskap.dk, skriver at Aarhus Universitetssykehus har utgitt en studie som konkluderer med at det ikke står på mengden av arbeid og medfølgende press rundt dette, som utløsende faktor for arbeidsrelatert depresjon.

Studiens funn konkluderer heller med at dårlig arbeidsmiljø og opplevelsen av urettferdig behandling fra ledere, er anledningen for at mange går deprimerte hjem fra jobb. Slik negativitet på arbeidsplassen kan raskt utvikle seg til konflikter.  

Konflikter på arbeidsplassen ruinerer trivsel og arbeidsinnsats, kan føre til omplasseringer, sykemeldinger og oppsigelser. Ringvirkninger som påvirker negativt utenfor bedriftens lukkede dører, kan være økte problemer i familielivet og redusert livskvalitet – med alt hva dette innebærer.

Men hvorfor går misnøye over til konflikt når konsekvensene kan være så dramatiske?

Ulming + synsing = katastrofe?
I 2003 publiserte sinnetshelse.no et intervju med psykolog Jan Atle Andersen om folkeskikk og uskikk på jobben. Andersen mener at de fleste konflikter oppstår i samspill mellom leder og underordnet. Andersen sier atflertallet av konfliktene dreier seg om kommunikasjonssvikt og misforståelser. En ansatt « «føler at» sjefen er sur, at noe «sitter i veggene» at noe «ligger i luften», at det «ulmer under overflaten», - og kaller det intuisjon når det kanskje bare ulmer i egen fantasi.»  Slik sett er vi vår egen verste fiende i det å anta at noe er galt.

Ifølge Andersen er konflikter ofte bagateller som eskalerer og utvikles til katastrofer. Konflikter oppstår og næres av det Andersen betegner som «brønnpissing». Medarbeidere som ikke sier sin mening før etter at beslutninger er tatt, mener Andersen er en stor utfordring i norsk arbeidsliv – og at dette igjen fører til hvisk og tisk blant ansatte. «Engasjerte og ressurssterke medarbeidere brønnpisser, manipulerer, tar parti, blander seg opp i, konspirerer, danner klikker etc. Alt av hensyn til avdelingen, elevene, kundene eller andre edle mål

Andersen trekker også frem ansatte som (mis)bruker tillitsvalgte for å få frem sin egen mening uten å måtte stå frem selv.

Løsninger?
Psykologens enkle og klare tips er å stoppe feig sladder og baktaling – men heller snakke pent om og med hverandre. Videre sier Andersen at «det er ikke viktig å være enig. Derimot er det utrolig viktig at mennesker kan lære å leve sammen med uenighet. Konflikter består ikke i at vi er uenige, men i måten vi er uenige på

Alle har et ansvar i å finne løsninger – om vi er uenige, eller ikke. Eksempler på hva alle kan bidra med for å fremme god helse og trivsel på jobb, er HMS Norges ti råd for godt arbeidsmiljø;

1.   Ros og smil smitter!  Prøv, du vil se at det virker.

2.   Stopp rykter og sladder, du kan sørge for oppklaringen.

3.   Bry deg om, slik at andre føler seg sett.

4.   Vær interessert i det andre gjør, det er lov å lære av hverandre.

5.   Gi og ta ansvar, alle har noe å bidra med.

6.   Ha tillit til at alle ansatte gjør sitt beste.

7.   Unngå mobbing, alle har rett til å bli tatt på alvor.

8.   Ha tålmodighet og vær romslig slik at alle kan jobbe i eget tempo, og med
      arbeidsoppgaver man mestrer.

9.   Lytt til andre og vær tydelig på det du sier.

10. Gi folk sjanser - det er lov å gjøre feil

Lovpålagt ansvar
Arbeidsmiljøloven gir arbeidstaker plikt til å varsle om trakassering eller diskriminering til arbeidsgiver eller verneombud. Gjennom loven er arbeidsgiver pliktet til å ha ansvaret for at arbeidsmiljøet er forsvarlig, og i samsvar med regelverk som er fastsatt i arbeidsmiljøloven. Arbeidsgiver skal sørge for jevnlig kartlegging av arbeidsmiljøet når det gjelder risikoforhold, helsefare og velferd, og iverksette nødvendige tiltak.

I tillegg skal arbeidsgiver sørge for løpende kontroll av arbeidsmiljøet og arbeidstakernes helse, når det kan være fare for å utvikle helseskader – både psykiske og fysiske - på lang sikt.

Heve seg over
Avslutningsvis vil Christiania Karriere, bemerke at vi ikke må glemme hva det vil si å være rett frem, ærlig og redelig. Kommer det til en yrende konflikt, er det å kunne se en annen person i øynene, samtidig som en med saklighet og ro, ytrer sier sin mening - den beste medisin mot krangel. Er det andre som enten fyrer opp, eller er i en konflikt, mener vi at den beste ideen vil være å ikke blande seg inn.

I tillegg vil i Christiania Karriere, nevne en liten huskeregel om at en skal være mot andre som en selv vil andre skal være mot en. Ingen kan vite hva et annet menneske bærer på – en liten kommentar, spydighet eller uhøflighet kan ha langt større og negativ påvirkning på et menneske som ikke har det helt greit, enn for andre.

En konflikt kan i slikt fall være katastrofalt for et menneskes helse.

I en krangel, konflikt eller opphetet situasjon – er vel dette kloke ord å ta med seg?


TilbakeDel:

Kommentar  

#2 Anita Sele Kittelsen 2015-01-28 10:18
Dette var veldig kloke ord å ta med seg!
Quote
#1 Jon Frang Mostad 2015-01-19 12:11
Hei og takk for en ny blogg! Jeg kan like disse bloggene deres og takker for"mandagens inspirasjon.
Quote

Skriv en kommentar

Security code
Oppdater

SISTE INNLEGG

SISTE KOMMENTARER

OM WORK IT
Velkommen til vår uformelle men dog så innsiktsfulle blogg om arbeidslivet.

Her finner du alt fra faglig til humoristisk innhold.

Les og kos deg i kaffepausen!