Takke, ta til seg, tørre og ta ansvar
Share
Tilbake Takke, ta til seg, tørre og ta ansvar

Takke, ta til seg, tørre og ta ansvar
Om å skryte, unngå overtramp og å tøffe seg opp. Eksempler fra kvinners arbeidsliv.


Takke, ta til seg og tøff nok?
I et jobbintervju for et tidligere arbeidsforhold for en bekjent av CK-redaksjonen, kom et spørsmål opp rundt skryt. Den mannlige lederen som styrte intervjuet, spurte hvordan kvinnen som søkte jobben mottok skryt. Etter noe nøling, siden hun oppfattet svaret som opplag sa hun at gode tilbakemeldinger selvfølgelig var noe hun ville takke for. Lederen nikket bekreftende, men med et uttrykk kvinnen tolket som overraskelse – Han svarte «Så flott! Jeg erfarer at kvinner ofte ikke erkjenner og tror på skryt når de får det.»

CK stiller seg spørrende til påstanden. Er det virkelig sant at kvinner egentlig ikke tar til seg gode tilbakemeldinger i arbeidslivet? Er det lett å bli overmannet av redselen for å mislykkes eller følelsen av ikke å gjøre sin jobb godt nok på tross av utallige klapp på skuldrene, gode attester og anerkjennelse?

Det har i mange bedrifter vært lønnsoppgjør i høst. I spørsmål CK har stilt flere kandidater og bekjente er det forskjellige svar i forhold til å kreve høyere lønn ut fra privat, statlig og kommunalt arbeidsliv. Mange føler de har gode tillitsvalgte, som følger opp hver enkelt med å utforme en begrunnelse for hvorfor en skal ha, og fortjener høyere lønn. Men hva med de situasjoner hvor en som kvinne mener en har krav på høyere lønn utenfor kollektivt lønnsoppgjør?

Er kvinner flinke nok til å kreve høyere lønn? Hvordan tilnærmer kvinner seg situasjoner hvor en selv mener lønnsforhøyelse er aktuelt?

Karrierekvinners råd
Om det å motta skryt på arbeidsplassen biter CK seg merke til Mona Hellunds innspill i seminaret "Neste generasjons kvinnelige ledere" fra 2012. Mona Hellund er selv en fremtredende leder og karrierekvinne. Hun gir uttrykk for at en selv må gripe mulighetene, ta ordet og bli lagt merke til. I følge Hellund er makt noe en selv tar, ikke får og at det er viktig å skryte av en selv. Å arbeide med sin mentale hygiene som kvinne, er viktig. Hellund legger vekt på at kvinner har noe å lære av menn i det å skryte. Hun stiller spørsmålet om hvem som skal skryte av en selv, om en ikke gjør det selv.

I et tidligere intervju til Dagbladet sier Christine Warloe, Management Partner i Nordea, at kvinner har mye å tjene på være mer direkte i arbeidslivet. Ved lønnsforhandlinger mener hun at det å forberede seg godt og "rett og slett ta det som en mann", kommer godt med. 
Silje Sandmæl, forbrukerøkonom, blant annet kjent fra "Luksusfellen", legger vekt på at det er viktig å si fra. "Sier man ikke fra kan det føre til at sjefen tror du er fornøyd, mens du egentlig går og er misfornøyd."

Overtramp?
I et annet og svært viktig intervju - etter mange gode faglige spørsmål fra leder - kom to spørsmål opp for en av CK´s kandidater. «Er du gravid?» «Nei ...» «Har du planer om å bli gravid innen neste år?» «Nei …» Totalt tatt på sengen, tenkte kandidaten der og da at hun selvfølgelig ville svare på spørsmålene. Hun ville jo ha jobben, det var drømmestillingen i bedriften – drømmestillingen! Klart hun svarte ….

Jenta fikk stillingen.

Men ganske umiddelbart etter intervjuet begynte jenta å tenke på hva spørsmålene egentlig betydde. Følelser som irritasjon, oppgitthet og et snev av krenkelse fòr over henne – hva hadde lederen med hennes privatliv å gjøre? Og dersom hun uansett var den rette for stillingen, hva i alle dager skulle graviditet ha å si for ansettelsen?

Likestilling og eget ansvar.
For å ta det mest soleklare først. Likestillingsloven formaner at menn og kvinner skal få like muligheter i samfunnsliv, hjem og arbeid, men det er uttrykkelig sagt at loven «tar særlig sikte på å bedre kvinnens stilling». Likestillingsloven er en gjennomføring på nasjonalt nivå av den grunnleggende menneskerettigheten, retten til ikke å bli diskriminert på grunn av kjønn.

Forbudet for arbeidsgivere mot å spørre om "familieplanlegging" i ansettelsesprosesser er hjemlet i lov. Inkludert i begrepet familieplanlegging er planlagt graviditet, planlagt adopsjon, infertilitetsbehandling og planlegging av hvordan man har tenkt å ta ut foreldrepermisjon. En burde derfor alltid huske at dersom spørsmål av slik karakter dukker opp i jobbintervjuer, kan en nekte å svare.

Og hva er lærdommen fra karrierekvinner og fra lovgivningen? Takke, ta til seg, tørre og å ta ansvar? Bli mer direkte? Tøffere? Kjenne sine rettigheter og ikke la seg bli urettferdig behandlet?

CK tviler ikke på at det finnes usedvanlig mange, flotte, sterke kvinner i dagens arbeidsliv som går foran som gode eksempler. Kommer det til situasjoner hvor en tviler på seg selv, eller om arbeidsgiver ikke holder seg innenfor akseptable rammer, må en huske å stå opp for seg selv. Ovenfor seg selv eller for andre.

Men til syvende og sist er det vel slik at en kun har seg selv å svare for?


TilbakeDel:

Kommentar  

#1 Jon Frang Mostad 2015-01-14 05:59
Heia Christiania Karriere - jeg liker innretningen på bloggen deres også synes jeg bloggeren har en god "penn" - fortsett!

Jon Frang Mostad
Quote

Skriv en kommentar

Security code
Oppdater

SISTE INNLEGG

SISTE KOMMENTARER

OM WORK IT
Velkommen til vår uformelle men dog så innsiktsfulle blogg om arbeidslivet.

Her finner du alt fra faglig til humoristisk innhold.

Les og kos deg i kaffepausen!